Christian Epidemic - Újjászületett Újjászületett Új testet és új lelket adott Szárnyaival vállamhoz ért, Két szemével a szemembe nézett S a világot láttam, mit senki sem ért. Látom s hallom Egy altatódalt dúdol, Az arcán pergett egy könnycsepp S a háborüra gondolt. Halálom napján, ha vissza nézek Mély kétség járja át lelkemet, S remego hangom az O szaván szól, Lesz-e mjad, aki eltemet. Mindent égeto, máglyák hamvát, A szél kavarja. Ifjak s vének vérével festi fohászát falra. Szemében láttam a Koponyák hegyét, A vértol ázott Golgotát, S láttam csalódva kínjai közt, Égni a béke templomát. http://rockerek.hu/