Christian Epidemic - A fájdalom koronája A fájdalom koronája Testemre jelet égetett A fájdalom fekete koronáját A bárány kezében megtört a pecsét S irtotta népét s a családját Elvették gyermekem kitépték testemből Álmomban most is sír a teste ég véremtől Angyalok ölében a teste szenderül Fáradt szemében a kegyelem könnye ül Lemészárolt anyák légióit látja S halja tízezer gyermek sikolyát Az emberi királyság végzete dereng Sivár csend s a magány jő el Ismeretlen helyen reménytelen tájon Téli borús ég alatt örömtelen határon Meggörnyedt emberek üres szemébe nézve Csak zúgva áradó gyötrelem él Hited lángja újra égjen Járja át tested az önző szégyen S hogy minden jóság elkerüljön Lelked nászt a kínnal üljön Keresztre feszített tekintettel A béke áldott szent helyén Térdre rogyva sírva kérjed Hogy a gonosz vére kíméljen téged Gyászban -Sírásban Bűnben -Áldásban Árnyékba rejtőzve Lelkünk fertőzve http://rockerek.hu/