Dimmu Borgir - Broderskapets ring Kom unge bror Skjenk oss din rene ungdom Legg ditt liv i våre hender Kjemp vår krig med oss La våre sorger formørke ditt sinn La din sjel slites Føl natten som onfavner deg Glem all kjærlighet Ingen tårer skal fylle dine netter Tre inn i broderskapets ring Ingen svakhet skal du finne i din sjel Styrken skal vandre ved din side Kom Del ditt hat med oss Forlat ditt svake legeme La deg ei forvirres av vakre ord I døden finnes all makt http://rockerek.hu/