Ismerős Arcok - Üzenet Üzenet (Agyagási Réka) Hallgass rám Duna völgyei Én őriztem neked Évszázadok során át A magyar szellemet Mikor török, labanc széttépett, megtiport Voltam menedék akkor Most add vissza a kölcsönt És óvjad meg nekem Tisztán zengő szavam És minden gyermekem Ki tépett, rogyott, felégett mezőn, árkon át Hozzád fut megmenteni a jövő zálogát Hallod tetsvér, idézlek Segíts a szenvendőn Adj házat, álmot S őrízedd amíg időn, Míg tán emberöltőn, hozzám majd hazatérhet Hallod Gyula úr lánya, Sarolt üzeni néked És ama tizenhárom Az aradi mezőről Bethlen úr, s Mátyás szobra Kolozsvár főteréről És Gábor Áron, s a vándor Kőrösi Csoma S a segesvári rögből, ki meg nem tért soha A fák, a szél, a víz is Mind, mind üzeni néked Segítsd, őrizd népem, S ne kérdezd, hogy meddig... Én sem kérdeztelek. http://rockerek.hu/