Romantikus Erőszak - Az aradi tizenhárom Jaj, de búsan süt az őszi Nap sugára Az aradi várbörtönnek ablakára Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt Ki a tömlöc fenekén a halálra kész Seregünkben volt mindegyik generális Diadalmas győzedelmes száz csatán is Bátran néznek szeme közé a halálnak Hiszen véle szemközt nem csak egyszer álltak Elítélték sorba mind a tizenhármat Szőttek - fontak a nyakukba ezer vádat Elnevezték felségsértő pártütőknek Mert a magyar szabadságért harcra keltek Uram Fia az ítélet akasztófa Mintha gyáva útonállók lettek volna Mintha méltók nem volnának egy lövésre Katonákhoz, férfiakhoz illőbb végre Aradi vár, aradi vár, halál völgye Tizenhárom magyar vitéz temetője Mindannyian együtt lesznek fenn az Égben Vértanuk ők árva hazánk szent ügyében http://rockerek.hu/