Titkolt Ellenállás - Feltámadás Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt, Mi vagyunk a legelsők, kik tenni mertünk a honért! Mi emeltük fel először a cselekvés zászlaját, Mi riasztottuk fel zajunkkal nagy álmából a Hazát! A földet, mely koporsó volt s benne egy nemzet halott, Felkeltettük, és sok ezer szív feldobogott. Mi becsben, hírben álltunk, míg tartott a küzdelem, De becsünknek és hírünknek vége lett nagy hirtelen. Kik nem voltak a csatán, a diadalhoz jöttenek, S elszedték a koszorúkat, mert a szóhoz értenek. Abban lelünk mi nyugalmat, megnyugszunk mi azon, Bárkié is a dicsőség, a hazáé a haszon! http://rockerek.hu/