Hírek Tagok Chat Fórum Képtár Cikkek Koncertek Zenekarok BejelentkezésrssMagyarEnglish

Ady

Ady
Rockerek.hu azonosító-szám: 0056148
Skype: ady88hun
Weboldal címe: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001620430803&ref=tn_tnmn
Lakhely: Szeged
Születésnap: 1990-01-24
Regisztráció dátuma: 2012.04.07. 19:18:18
Látogatások száma: 65
Utolsó bejelentkezés: 2016.07.05. 18:31:16
Hozzászólások: 25
Képek :
bp :) 148951_395240897181866_100000878765282_1040955_2061547127_n images hqdefault 404259_283754848355194_100001620430803_818587_2039808648_n
Ismerősei :
Angel Of Dark Power
Angel Of Dark Power
csödi
csödi
Kicsi Gonosz
Kicsi Gonosz
Csöppi
Csöppi
Silver Wolf
Silver Wolf
moparkid vót valamikor
moparkid vót valamikor
Kedvenc együttesei :
A.C.A.B., Akcióegység, Archívum, Ballagó Idő, CS.Í.T., Déli Terror, Division88, Egészséges Fejbőr, Fehér Törvény, Fehér Vihar, Fehér Virágok, Hungarica, Hunnia, Ismerös Arcok, Jogos Önvédelem, Kitörés, Landser, Natural Born Killers, Nemzeti Front, Nemzeti hang, Nimród, Nordfront, Oi-kor, Onogur, Ossian, Panzerfaust, Parázsló Hamvak, PATRIOT, Radical Hungary, Romantikus Erőszak, Stampedli, Stratégia, Tar Had, Titkolt Ellenállás, Valhalla, Vádló bitófák, Védőosztag, Vendetta, Vér Kötelez, werwolf, White Warriors
Szeret :
A hungarizmus

http://pics.coldline.hu/pics/525088-20120414-47ZBOg.jpg

A hungarizmus 1930-1945 közötti nemzeti magyar mozgalom. Hívei a nemzetiszocializmus szellemében működtek. A mozgalom a teljes népre hatott, és minden réteget érdekelt. Mindenkit a nemzetközösségnek akart alárendelni, háttérbe állítva az egyén jogait. Fontos szerepet játszott benne a kereszténységre való hivatkozás, de az egyház politikai szerepének növelését megtagadta. A mozgalom vezetője és fő ideológusa Szálasi Ferenc volt. A kifejezést Szálasi Prohászka Ottokár katolikus püspöktől kölcsönözte, aki hungarizmus alatt a magyar érdekekért való kiállást értette. 1944-ben a Nyilaskeresztes Párt mint a hungarizmus kidolgozója került hatalomra.

A hungarizmus 1935-től föllépő magyar nemzetiszocialista eszmerendszer (ideológia) és mozgalom. Hívei a nemzetiszocializmus magyar gyakorlatának tekintették eszmerendszerüket, mely többek között konnacionalista és aszemita nézeteket vallott. A mozgalom a munkásságra (Zöld Csepel), a szegényparasztságra, kistisztviselőkre mégsem ezzel, hanem radikális szocializmusával hatott, így lett az első titkos választásokon (1939.) a legnagyobb ellenzéki párt, a sorozatos zaklatások, letartóztatások ellenére. Szembenállt mind a liberális kapitalizmus egyénkultuszával, mind a marxi szocializmus kollektivizmusával: szerinte az egyén és közösség összhangjára épül föl a nemzet. A 'nacionalizmus' mint a hungarizmus szellemi alapja, és a 'szocializmus' mint annak anyagi alapja mellett, a kettő összhangját biztosító erkölcsi alapként Szálasi a kereszténységet jelölte meg. Szálasi szerint a nacionalizmus szocializmus nélkül sovinizmussá fajul, míg a szocializmus nacionalizmus nélkül materializmussá. Ez a kereszténység nem klerikalizmust, politizáló felekezeteket jelentett, hanem az Állam és Egyház egészséges szétválasztását, oly módon, hogy mindkettő tagjai ugyanazon személyek, de míg a keresztény közösségek feladata az ember erkölcsi képzése, addig az állam feladata az ember ideológiai képzése: egyik sem szól bele a másik hatáskörébe, de kölcsönösen feltételezi egymást, mivel az ember test és lélek lényegi egysége. E három alap (kereszténység-nacionalizmus-szocializmus) adja a hungarizmus lényegét.

A mozgalom vezetője és fő ideológusa Szálasi Ferenc volt. A hungarizmus kifejezést Szálasi Prohászka Ottokár (1868-1927) katolikus megyéspüspöktől kölcsönözte, aki hungarizmus alatt a magyar érdekekért való kiállást értette. 1944-ben a Nyilaskeresztes Párt mint a hungarizmus látható formációja (A mozgalom a lélek, a párt a test Szálasi) került hatalomra, és rendeleti kormányzást vezetett be, statáriummal, amely során túlkapások, törvénysértések, bűnök is történtek, nagy részben az október 15-e után belépő haszonlesők, kétes elemek, bűnözők miatt.

A hungarizmus halhatatlan érdeme, hogy - mint a nemzetiszocializmus- világosan felismeri a zsidóság honképtelenségét és a nemzetre káros voltát. A zsidósággal kapcsolatban a hungarizmus egyetértett a cionizmus azon törekvésével, hogy a zsidóságnak legyen önálló hazája. Mivel a zsidóság nem tudott a Kárpát-Duna medence térségébe belegyökeresedni úgy, mint más népek (szlovákok, rutének, szerbek, horvátok, szlovének, vendek stb.), ezért bomlasztólag hat itt. Tehát elsősorban nem faji, vagy embertani sajátosságok, esetlegesen öröklött tulajdonságok miatt, hanem kulturális szempontból tekintették károsnak a zsidóság ittlétét. Szálasi szerint a zsidóság problémájának fő gyökere szellemileg Jézus mint Krisztus el nem ismerésében, és fizikailag a szétszóratás utáni beltenyészetben és rendkívül önző és hatalomvágyó tanokban (talmud) keresendő. A hungarizmus tehát elsősorban kultúrpatológiai jelenséget látott a zsidóságban, azaz egy olyan szellemiség hordozóját, amely nem hozható összhangba a hungarizmussal, mivel nem szerves része a nemzetnek, ellentétben más, honképes népcsoportokkal.A Hungarista Mozgalom:

Szálasi az eszmerendszerét (hungarizmus) valló emberek összességét a Hungarista Mozgalom elnevezésű közösségbe tömörítette, 1935-től. Ez elsősorban eszmei, bajtársi közösséget jelölt, nem jogi és politikai kategória volt. Világnézeti és nem politikai tömörülés. Természetesen a hungarista világnézetnek van politikai vetülete, s ennek megvalósítása céljából pártot is szervezett Szálasi. A pártjait sorra föloszlatták és betiltották, tagjait internálták. Előbb a horthysta hatóságok, majd az utolsó formációt a szovjetek által ellenőrzött országrészeken az általuk támogatott Ideiglenes Nemzeti Kormány, az 1945. február 26-ai rendeletével. Ezek a formációk a következőek voltak:

1. Nemzeti Akarat Pártja: (NAP) (1935. március 1. 1937. április 15.) Vezetője: Szálasi. Föloszlatta a Darányi-kormány, Szálasi első letartóztatása alkalmával.

2. Hungarista Mozgalom (illegalitásban): működött 1937. április 16. 1937. október 23. Rövidítése: HM. Vezetője: Szálasi.

3.Magyar Nemzeti Szocialista Párt: (MNSZP) (1937. október 24. 1938. február 21.) Ez a párt a Szálasi vezette hungaristákon kívül tömörítette a vitéz Endre László vezette Magyar Fajvédő Pártot és még nyolc, kisebb nemzetiszocialista pártot. Vezetőség: Szálasi, gróf Széchenyi Lajos, ifj. Balogh István; később Szálasi-Széchenyi. A Darányi-kormány föloszlatta, valamint az egész pártvezetőséget előzetes letartóztatásba helyezte.

4. Ezután egy hónap illegalitás (HM). Vezetője: Szálasi.

5. Nemzetiszocialista Magyar Párt Hungarista Mozgalom: (NSZMP HM) (1938. március 27. 1939. február 23.) A Teleki-kormány föloszlatta az 1939-es választások előtt, hogy indulását lehetetlenné tegye- Vezetőség: Szálasi, gróf Széchenyi Lajos, Hubay Kálmán; Szálasi fegyházba kerülése (1938. július 6.) után Hubay.

6. Ezután egy hónap illegalitás (HM). Vezetője: Hubay.

7. Nyilaskeresztes Párt (NYKP) működött 1939. március 15. 1942. február 23. Vezetője: Hubay (1940. október 7-ig), majd a fegyházból való szabadulása után Szálasi.

8. Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom: (NYKP-HM) (1942. február 24. 1944. augusztus 24.) vezetője: Szálasi. A Sztójay-kormány föloszlatta.

9. Hungarista Mozgalom (HM) (illegalitásban, 1944. augusztus 25. 1944. október 15. között) Vezetője: Szálasi.

10. Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom: 1944. október 16-tól. A szovjetek uralta területen hivatalos betíltására 1945. február 26-án került sor.

11. Hungarista Mozgalom (illegalitásban és emigrációban, 1945. május 1. 1946. március 12. között. Vezetője: Szálasi Ferenc.

12. Szálasi kivégzése után az elsősorban az emigrációban tovább élő Hungarista Mozgalom vezetői a következők voltak: Henney Árpád (1946-1980), Tatár Imre (1980-1995). Ezután a mozgalom élete itthon folytatódik a Győrkös István vezetése alatt működő Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) soraiban, és annak ifjúsági szervezete, a "Vándorsólyom" Hagyományőrző Bajtársi Közösség (VHBK) keretei között, mely 2005-ig "Vándorsólyom" Természetjáró Egyesület néven működött. Tatár Imre Győrkös Istvánt bízta meg a Hungarista Mozgalom hazai szervezésével. Győrkös a felkérésnek eleget tett, s az 1989 óta hivatalosan működő MNA 1995-ben, Tatár Imre halála után átvette a Hungarista Mozgalom kizárólagos vezetését. Eddigre a külföldi Hungarista Mozgalom szórványainak szervezeti, mozgalmi keretei megszűntek a tagság elöregedése, kihalása miatt. 1997-ben, 1998-ban, és 1999-ben látványos megemlékezést szerveztek a Budai Várban, létrehozván a Becsület Napját, mint a katonai hűség és becsület ünnepét. A várból történt kitiltás után ezek helyi megemlékezésekké váltak. 2000-ben a vezetői testület javaslatára megkezdődött a belsö tisztulási folyamat, ami eltávolította soraiból az anglomán bőrfejűeket, és a kitartó, nemzetépítő munkára alkalmatlan egyéneket. Vezetői határozat értelmében a Mozgalom elsődleges feladatává vált a hungarista eszmeiség átdolgozása a XXI. század kihívásaihoz, és az új hungarista elit kinevelése.A hungarizmus színrelépése előtti nemzetiszocialista kezdeményezések jelképei:

A hazánkban elsőként 1930-ban megjelenő, társadalmi bázissal is rendelkező, magukat nemzetiszocialistának valló pártok a horogkeresztet választották jelképnek. Ezek a pártok a hitlerizmus és az NSDAP olcsó magyar másolatai voltak. Rögtön két táborra is szakadtak, ahogy a korabeli pesti vicc is megörökítette: A nemzeti szociálizmus hazánkban is megjelent, de egy 'Adolf' helyett rögtön két 'Zoltánnal'. Ezen két Zoltán egyike Böszörmény Zoltán újságíró volt, aki megalakította a Nemzeti Szociálista Magyar Munkás Párt nevű szerveződést. Jelvénye a vörös alapon, fehér körben elhelyezett zöld színű horogkereszt volt; rohamosztagosai barna inget viseltek. Elsősorban az 1929-ben kezdődő gazdasági világválságban egzisztenciálisan tönkrement, alföldi agrárproletariátus köréből toborozta híveit.

1932-ben Meskó Zoltán nyugalmazott katonatiszt, kisgazdapárti képviselő bejelentette kilépését a pártjából, s egyúttal bejelentette a Magyar Nemzeti Szociálista Földmíves- és Munkáspárt megalakítását. A teatralitást és komolytalanságot mi sem jelezte jobban, mint hogy erre az alkalomra Hitler-bajuszt növesztett, entente-szíjt csatolt föl, és szintén zöld horogkereszttel díszített karszalagot húzott föl. A különbség csupán annyi volt, hogy barna helyett, zöld inget választott mozgalmi egyenruhának. Meskó sem tudott országos szinten kiépült nemzetiszocialista mozgalmat szervezni: elsősorban saját választókerületében, Zalában és környékén (Délnyugat-Dunántúl) tudott magának szimpatizánsokat szerezni.

Keresztes-Fischer Ferenc m. kir. belügyminiszter a 145000/1933. számú BM (1933. 09. 06.) rendelettel betiltotta a horogkereszt bárminemű használatát magyar állampolgárok részéről, arra hivatkozva, hogy ez idegen állam (Német Birodalom) felségjelzése lett. Ezután Böszörmény pártjának jelképe a zöld kaszáskereszt, Meskó pártjának jelképe pedig a zöld nyilaskereszt lett. A kaszáskereszt a Böszörmény-féle mozgalom agrárius jellegére utalt, a nyilaskereszt pedig Szent László hadi jelvényének fölújítása volt. Ezután terjedt el a kaszások, ill. nyilasok kifejezés.A hungarista pártok által használt jelképek

Szálasi első hungarista pártja, a NAP (lásd följebb) nem használta egyik jelvényt sem. Ő az általa Hungária Egyesült Földek néven illetett Bosznia-Hercegovina területét is magába foglaló Nagy-Magyarország szimbólumának választott rovásjelképet használta. Ez a rovásjelkép a HIT szó betűjeleit tartalmazta. Ezzel is jelképezni akarta Szálasi, hogy az ő hungarizmusa, nem a német hitlerizmus egyszerű kópiája, hanem önálló, sajátosan magyar nemzetiszocializmus, mely lényeges pontokban is eltér a hitlerizmustól és az általa is nevetségesnek ítélt magyar kópiáitól.


--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
Skinhead történelem

http://pics.coldline.hu/pics/525089-20120414-dK1lov.jpg

A Skinheadek az 50-es 60-as évek két fő szubkultúrájából alakultak ki. Ez a két szubkultúra a "mod" és a "rudeboy" volt. A "modok" brit munkás osztály fiataljai voltak. Ők az akkoriban a legújabb zenének számító reggae-t és ska-t hallgatták. Az öltözködésük a késöbbi Skienheadekéhez hasonló volt. Ami még elengedhetetlen kellék volt, az a robogó. Akkoriban minden fiatal robogóval járt. Ök fehér bőrü fiatalok voltak, akik büszkék voltak a munkás osztályra és a gyökereikre. "Rudeboy"-oknak a gengszter típusú jamaikai fiatalokat hívták. Bennük nagyon erös volt az összetartás és nem kímélték azt, aki az útjukba állt. A 60-as években sok jamaikai emigrált Britanniába, így találkozott a két szubkultúra egymással.

Ebböl a két csoportból születtek az első Skinheadek 1969 táján.Hajukat rövidre vágták, mivel gyakoriak voltak az utcai verekedések és ez a hajviselet volt a legkényelmesebb. Kedvencük volt a reggae, a football és persze a munkás osztályhoz mindig hűek maradtak. Ami egy embert Skinheaddé tehet, az az erős közösségi tudat. Nincs még egy ilyen összetartó közösség, és nem is lesz soha. Erejük abban állt, hogy mindig számíthattak egymásra.

A Punk első hulláma hatott a Skinheadekre. Az korai punk zenék nagyon népszerüek voltak a skinek közt is. Hamarosan a streetpunk szerves része lett kultúrájuknak. Ez a stílus hamarosan az Oi! nevet kapta. Az Oi! sosem volt politizáló zene, de sajnos sokan voltak, akik eszközként használták saját politikai nézeteik terjesztésére.

Aki még mindig nem érti, hogy mit jelent Skinheadnek lenni, annak idézem George Marshall, a Glasgow Skinheads tagjának levelét: "A Skinhead mindenkinek mást jelent. Hogy mások mit gondolnak rólunk, az nem fontos és nem is érdekel. Az utóbbi 25 évben sok dolog változott. Van ami jobb lett, és van ami roszabb. De a tradícionális eszmék megmaradtak: légy hű magadhoz, a családodhoz, a városodhoz, az országodhoz és a munkás osztályhoz! Egy Skinhead mindig megkűzd az igazáért és kiáll a társai mellett, ha bajban vannak. A Skinhead egy életérzés, ami tovább él a szívedben azután is, ha a bakancsot már szögre akasztottad. Nincs több ilyen kultúra, ami így éreztetné veled az összetartozást, a testvériséget. Ez az, amiért a Skinheadek fenn tudtak maradni immáron 25 éve."

http://pics.coldline.hu/pics/525110-20120414-pU95qt.jpg
Utál :
Cigányok, Zsidók , STB

S.H.A.R.P, Redskin A ' 80-as évek végén USA-ban alakult meg a S.H.A.R.P. (SkinHeads Against Racial Prudice: Skinheadek a Faji megkülönböztetés ellen), majd nagyon hamar elterjedt Európában is.A logika egyszeru : abszurd az a tény, hogy fekete zenét hallgat az ember (a ska mellett soult és reggaet), és közben a zenészeket borszínük és kultúrájuk miatt támadja. Ez a mozgalom egyértelmuen fellép azokkal szemben, akik nácik és egyidejuleg skinheadnek nevezik magukat.A redskinek radikális balodaliak, nagy hangsúlyt fektetnek a mozgalom politikai tartalmára.A munkásosztály-tudat nem annyira forradalmi osztályöntudatot jelöl, mint inkább egyfajta büszkeséget, a társadalmi elittel szembeni arroganciát.Mindamellett hozzá kell tennünk, hogy a skinheadek között politikai értelemben megannyi különbözo nézet létezik, mint ahogyan más társadalmi csoportokban, vagy szubkultúrában is. 1987-ben néhány gyanús származású amerikai csicska kitalálta a S.H.A.R.P. irányzatot, és különös elméleteket kezdtek el gyártani arról, hogy milyen is az igazi skinhead. Természetesen a jenkik agyszüleménye szinte semmiben nem egyezett azzal, amit addig a skinheadek képviseltek, kivétel az öltözködés, ami megegyezett a skinheadek által hordott ruhákkal A sharpok elvileg nem politizálnak, bár a nácikat utálják, eszerint mégse politikamentesek A sharp tulajdonképpen olyan skinhead ruhákat hordó, punk eszméket valló hazug, jellemtelen csőcselék, akiket ugyanúgy utálnak a jobboldali skinheadek, mint a színes bőrűek, ők ugyanis Eredeti JOBBOLDALI Skinheadet látnak a sharpban is A sharp divat képviselői Bonehead (csontfej) névvel illetik a náci skinheadeket. Jobb lenne, ha saját magukat neveznék át skinheadnek öltözött punknak, mert így minden egyes találkozásunk alkalmával bele kell vernünk a csökönyös fejükbe az igazságot az igazi Skinheadekről Sharpok takarodó! Növesszétek vissza a tarajotokat! A skinhead ruhákra költött pénzeteket költsétek inkább almaborra, meg ragasztóra, az való nektek! Semmi közötök a skinheadekhez! A Sharpok
Magáról :
1. Törj az égig
2. Tarts ki végig
3. Neves ha fáj.
4. Üss ha muszáj
5. Tartsd a várat
6. Védd a társad
7. Tiéd a hit
8. A zászlót vidd

http://pics.coldline.hu/pics/525110-20120414-pU95qt.jpg

Ebben a világban
szakadatlan harc dúl,
mindenki harcol mindenki ellen.
Aki gyenge, veszít;
büntetése halál.
Aki erős, győz; jutalma, hogy újra harcolhat.
A harcnak szigorú törvényei vannak;
mindig a győztes határozza meg őket.

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001620430803
Ady Adjon az isten ! 88
Szavazatok :
Hálózsák-kompatibilitás :5.0000 5.0000  (7 db)
Rocker-index :4.9286 4.9286  (14 db)
Szesz-fogyasztás :4.9231 4.9231  (13 db)
Kockasági-mutató :5.0000 4.9231  (13 db)
Profil-minőség :4.9231 4.9231  (13 db)
Hozzászólások :
Rockerekhu
Rockerekhu
2013.12.13. 15:49:07

-Kedves portáltársak! Jól tudjuk, hogy sok, sok, sok, nagyon sok az Akelás itt a Rockerek.hu-n? Ha igen, akkor van egy jó hírünk számotokra! A tavalyi után, ezt az évet is a fővárosi Zúzda Rock Kert színpadán búcsúztatja az Akela! Vendégként, a 10. születésnapját nemrégiben egy hatalmas fesztivállal ünneplő Alcohol zenekar, az egyre magasabbra törő igazi mocskos rock'n'rollban utazó Redlight Slipper és még pár nagyszerű banda lép fel! Az elővételi jegyár tavaly óta kemény egy forinttal nőt 2014 Ft-ra, melyet a Ticket Expressz hálózatában vásárolhattok meg. A helyszínen 2500 Ft lesz a beugró, mely virslit és VBK-t is magába foglal! Ha nem szeretnétek jegyre költeni akkor ott a lehetőség ingyen hozzájutni a facebook-os nyereményjátékon! Farkasok! Gyülekező!

https://www.facebook.com/events/594305207272591/
http://www.eventim.hu/hu/jegyek/ii-farkasok-szilvesztere/

Rockerek.hu

Hozzászólok :
Hozzászoláshoz belépés szükséges, ha nem vagy még tag, akkor regisztrálj!

metalindex


Valid HTML 4.0 Valid CSS


Impresszum - Szabályzat - Médiaajánlat